Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΕΩΝ


Την Τρίτη 13 Ιουνίου έγινε η αδελφοποίηση του Σχολείου μας (Τμήμα Β2) με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών (Τμήμα Β3)
.